Serwis relacji inwestorskich

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „QDrive – innowacyjne szkło aktywne dla branży automotive”

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „QDrive – innowacyjne szkło aktywne dla branży automotive”

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informac je poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 r. otrzymał informację o podpisaniu w dniu 4 grudnia 2020 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umowy nr POIR.01.01.01-00-1156/20-00 o dofinansowanie projektu pn. „QDrive – innowacyjne szkło aktywne dla branży automotive”. Umowa została podpisana z ML System S.A. jako liderem konsorcjum, w skład którego wchodzą ML System S.A. (lider konsorcjum) oraz Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu na badania przemysłowe i prace rozwojowe (i tym samym całkowita kwota kosztów kwalifikowanych) wynosi 19 432 475,00 zł, a wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 12 185 985,01, z czego dla ML System S.A. jako lidera konsorcjum maksymalna wartość dofinansowania wynosi 7 974 133,13 zł, a dla Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. wynosi 4 211 851,88 zł.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż umowa dotyczy projektu objętego Strategią Grupy Kapitałowej ML System S.A. na lata 2020 – 2024 (raport bieżący nr 23/2020, opublikowany 21.07.2020 r.).