Serwis relacji inwestorskich

Udzielenie Spółce patentu na wynalazek

Strona główna Raporty bieżące Udzielenie Spółce patentu na wynalazek

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 20 maja 2020 r. otrzymał informację, iż Europejski Urząd Patentowy decyzją z dnia 14 maja 2020 r. udzielił Spółce patentu o numerze EP3182554 na wynalazek pn. „A system for converting distributed renewable energy into usable energy” _pol.: System przekształcania energii odnawialnej uzyskanej z różnych źródeł na energię użytkową_, zgłoszony pod numerem 15460113.2 w dniu 15 grudnia 2015 r. Zgodnie z przepisami regulującymi patent europejski, decyzja o udzieleniu patentu europejskiego obowiązuje od daty opublikowania informacji o udzieleniu patentu w Europejskim Biuletynie Patentowym. Jak wynika z decyzji, taka informacja zostanie opublikowana w Europejskim Biuletynie Patentowym w dniu 10 czerwca 2020 r. Emitent w procedurze o udzielenie patentu europejskiego jako państwa, w których ma obowiązywać ochrona patentowa, wyznaczył państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Szwajcarię, Islandię, Liechtenstein, Monako, Północną Macedonię, Serbię, San Marino i Turcję. W terminie trzech miesięcy od daty opublikowania w Europejskim Biuletynie Patentowym informacji o udzieleniu patentu europejskiego Emitent dokona selekcji krajów, w których ochrona patentowa powinna być utrzymana, oraz przeprowadzi postępowanie walidacyjne celem zapewnienia istnienia takiej ochrony. Finalny zakres terytorialny patentu po postępowaniu walidacyjnym może być węższy od wymienionego powyżej.