Serwis relacji inwestorskich

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”_ podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 23.04.2020 r.
Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 r. – 27.05.2020 r.
Skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. – 16.09.2020 r.
Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 r. – 25.11.2020 r.
Zgodnie z § 79 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _”Rozporządzenie”_, Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.
Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. W skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2020 r. zawarta zostanie kwartalna informacja finansowa zawierająca informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia.
Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r. W skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2020 r. zawarta zostanie kwartalna informacja finansowa zawierająca informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia.
Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnego raportu półrocznego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. W skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. zawarte zostanie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania, zawierające informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia.