Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A.  „Spółka” informuje, że w dniu 8 sierpnia 2018 r. Spółka zawarła z Panem Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność pod firmą SERVITECH, dwie umowy:

  1. umowę na dostawę materiałów laboratoryjnych – dostawy będę realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 października 2019 r., łączna wartość zamówień to 6.418.685 złotych netto, umowa została zawarta w związku z realizacją przez Spółkę projektu „Badania innowacyjnych technologii dla rozwiązań Smart City” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0027/17-00 zawartej z Województwem Podkarpackim w dniu 12 grudnia 2017 r.;
  2. umowę, na podstawie której dostawca zobowiązał się do dostawy, rozładunku, montażu i uruchomienia sprzętu produkcyjnego w zamian za wynagrodzenie w kwocie 498.500,00 złotych netto, umowa została zawarta w ramach realizacji przez Spółkę projektu finansowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach I konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG pod nazwą „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone dla zastosowań specjalnych”.

Umowy zostały zawarte dla potrzeb utworzonego przez Spółkę Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Łączna wartość umów wynosi 6.917.185 złotych netto.