Serwis relacji inwestorskich

Data rejestracji Praw do Akcji Serii E w KDPW

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Data rejestracji Praw do Akcji Serii E w KDPW

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2020 roku otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. _dalej: „KDPW”_ komunikat o rejestracji w KDPW z dniem 13 sierpnia 2020 r. 729.999 praw do akcji na okaziciela serii E _”PDA”_. PDA oznaczone będą kodem ISIN PLMLSTM00049.