Serwis relacji inwestorskich

Objęcie akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Objęcie akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

RB 40/2021 27/08/2021

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. „Spółka”, „Emitent” przekazuje w załączeniu powiadomienia o objęciu akcji Emitenta serii D, otrzymane od osób pełniących obowiązki zarządcze – Prezesa Zarządu Emitenta oraz Wiceprezes Zarządu Emitenta.Objęcie akcji nastąpiło w związku z programem motywacyjnym na lata 2018 – 2020, realizowanym w Spółce na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 r. z późn. zm. i stanowi konsekwencję wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych serii I, o których objęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.