Serwis relacji inwestorskich

Zgłoszenie urządzenia „Covid Detector” Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zgłoszenie urządzenia „Covid Detector” Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

RB 26/2021 20/05/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, że w dniu 20 maja 2021 r. Spółka, działając na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm., dokonała zgłoszenia urządzenia „Covid Detector” dalej „Urządzenie” do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Zgłoszenie stanowi realizację obowiązku prawnego poprzedzającego wprowadzenie Urządzenia do obrotu.
O kolejnych istotnych etapach związanych z komercjalizacją urządzenia „Covid Detector”, Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów.