Serwis relacji inwestorskich

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6 lipca 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Zawiadomienie”). Treść Zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.