Serwis relacji inwestorskich

WZA lista powyżej 5%

RB 10/2022 28/06/2022

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. obecni byli następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

1. Edyta Stanek – liczba przysługujących głosów: 3.000.000, procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 49,9%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 35,36%;
2. Dawid Cycoń – liczba przysługujących głosów: 3.000.000, procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 49,9%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 35,36%.