Serwis relacji inwestorskich

Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje w załączeniu zawiadomienie datowane na dzień 14 grudnia 2018 r. od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. _”Rockbridge TFI S.A.”_ o zwiększeniu udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI S.A. powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w ML System S.A.

ML_pismo