Serwis relacji inwestorskich

Rejestracja wzorów przemysłowych opracowanych przez Spółkę

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Rejestracja wzorów przemysłowych opracowanych przez Spółkę

RB 8/2023 18/05/2023

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, że w dniu 17 maja 2023 r. otrzymał komunikat, iż Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zarejestrował opracowane przez Spółkę wzory przemysłowe nr 015018196 dotyczące czterech indywidualnych i nowych rozwiązań w zakresie dachówki fotowoltaicznej.
Wzory są chronione na terytorium Unii Europejskiej przez okres pięciu lat, a okres ochrony liczony jest od dnia zgłoszenia tj. od dnia 16 kwietnia 2023 r. Okres ochrony może zostać przedłużony po upływie ww. terminu.