Serwis relacji inwestorskich

Podpisanie listu intencyjnego

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Podpisanie listu intencyjnego

RB 18/2021 22/04/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 22 kwietnia 2021 r. Spółka podpisała list intencyjny z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie, dotyczący nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia „Covid Detector”.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie zadeklarowało możliwość rozpoczęcia testów urządzenia „Covid Detector” na terenie Lotniska Chopina w Warszawie.

Nawiązanie współpracy uzależnione zostało od uzyskania przez Spółkę dokumentów niezbędnych do zastosowania urządzenia „Covid Detector” jako wyrobu medycznego, z potwierdzoną w badaniach klinicznych skutecznością diagnostyki oraz zaakceptowania metody badania przyjętej przez Spółkę jako metody diagnostycznej, umożliwiającej postawienie rozpoznania klinicznego oraz zwalnianie pasażerów z kwarantanny nakładanej po przylocie do Polski, przez organy właściwe do dokonania takiej oceny.
List intencyjny stanowi wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy, a jej szczegółowe zasady ustalone zostaną w odrębnej umowie.

O wynikach oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia oraz ewentualnych kolejnych istotnych etapach związanych z oceną i możliwą komercjalizacją urządzenia „Covid Detector”, Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów. Spółka zastrzega, iż zawarcie listu intencyjnego nie stanowi ani nie gwarantuje uzyskania pozytywnej oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia „Covid Detector” ani jego dopuszczenia do obrotu.