Serwis relacji inwestorskich

Powzięcie informacji o decyzji osób zarządzających o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Powzięcie informacji o decyzji osób zarządzających o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

14/2024 09/05/2024

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 09.05.2024 r. otrzymał pisma od pani Anny Warzybok oraz pani Edyty Stanek informujące o podjęciu przez nie decyzji o rezygnacji z ubiegania się o wybór w skład Zarządu Spółki następnej kadencji. W treści pism nie została podana przyczyna podjęcia decyzji.
Pani Edyta Stanek pełni obecnie funkcję Wiceprezes Zarządu – Dyrektora ds. technicznych. Pani Anna Warzybok pełni obecnie funkcję Wiceprezes Zarządu – Dyrektora Dyrektor ds. finansów i inwestycji.
Mandaty pani Edyta Stanek oraz pani Anny Warzybok jako członków Zarządu Spółki wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. zostało zwołane na dzień 20 maja 2024 r.