Serwis relacji inwestorskich

Otrzymanie zgody Komisji Bioetycznej

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Otrzymanie zgody Komisji Bioetycznej

RB 27/2021 21/05/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 21 maja 2021 r. Spółka otrzymała informację o wydaniu przez Komisję Bioetyczną przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie _”Komisja”_ w dniu 20 maja 2021 r. uchwały, w której Komisja wyraziła zgodę na wprowadzenie poprawki do badania pt. : „Ocena przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia „Covid Detector” do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2 _COVID-19_ RT-PCR”.
W związku z rozszerzonym zakresem badania, możliwe będzie ustalenie potencjału diagnostycznego urządzenia „Covid Detector” w zakresie określenia stadium choroby Covid-19.
Zakresem poprawki objęte jest również rozszerzenie badania poprzez zwiększenie liczby jego uczestników oraz dodanie dwóch dodatkowych lokalizacji, w których badania będą prowadzone tj. Centrum Medyczne Medyk Izolatorium z siedzibą w Jasionce i Szpital Specjalistyczny Pro-Familia z siedzibą w Rzeszowie.
O kolejnych istotnych etapach związanych z oceną lub rejestracją urządzenia Covid Detector, Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów.