Serwis relacji inwestorskich

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”_, przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 września 2020 roku w siedzibie Spółki, a także opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii F dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii F.
Treść projektów uchwał oraz opinia Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.