Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

RB 17/2022 02/08/2022

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”, „Emitent”_, że w ślad za wyborem oferty złożonej przez ML System+ Sp. z o.o., o której Emitent informował w raporcie nr 14/2022 oraz korekcie do tego raportu dokonanej raportem bieżącym nr 14/2022 z dnia 11 sierpnia 2022, informuje że w dniu 11 sierpnia 2022 r. spółka zależna Emitenta ML System+ Sp. z o.o. zawarła z Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na wykonanie zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej PV Pasterzowice o mocy do 8 MW”.
Łączna wartość umowy wynosi 22 mln złotych i przekracza wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na nie później niż na dzień 3 lipca 2023 r.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków realizacji umów o podobnym charakterze.