Serwis relacji inwestorskich

Informacja o otrzymaniu dofinansowania na projekt Active Glass

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Informacja o otrzymaniu dofinansowania na projekt Active Glass

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż w dniu 21 września 2020 r. Spółka otrzymała z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości _”PARP”_ informację o otrzymaniu dofinansowania oraz wezwanie do złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie wniosku nr POPW.01.03.02-18-0017/19 pn. „Active Glass – innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility”.

Zarząd Emitenta identyfikuje informację jako istotną z uwagi fakt iż informacja z PARP dotyczy projektu objętego Strategią Grupy Kapitałowej ML System S.A. na lata 2020 – 2024 _raport bieżący nr 23/2020, opublikowany 21.07.2020 r._. Wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 147 370 000,00 PLN, a wartość dofinansowania _zgodnie ze złożonym wnioskiem_ 88 452 000,00 PLN.