Serwis relacji inwestorskich

Szacunkowe wyniki na koniec III kwartału 2020 r.

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Szacunkowe wyniki na koniec III kwartału 2020 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”_, w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i jednostki zależnej Emitenta, szacuje, że na koniec III kwartału 2020 r. Grupa Emitenta uzyskała narastająco od początku roku następujące wyniki finansowe:
1_ skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 88,7 mln zł, wobec 65,9 mln zł na koniec III kwartału 2019 r. oraz 57,4 mln zł w I półroczu 2020 r.,
2_ skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 17,2 mln zł, wobec 11,2 mln zł na koniec III kwartału 2019 r. oraz 13,8 mln zł w I półroczu 2020 r.
Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu na dzień 2 listopada 2020 r. i mogą ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż publikacja skonsolidowanego raportu na koniec III kwartału 2020 r. przewidywana jest na dzień 25 listopada 2020 r.