Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 9 listopada 2018 r. Spółka podpisała aneks do umowy na dostawę przez „S4E” S.A. urządzeń. Umowa była przedmiotem raportu ESPI nr 20/2018, opublikowanego 31 października 2018. Po podpisaniu aneksu, całkowita wartość zamówienia wynosi 8.891.900 PLN netto. Łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z „S4E” S.A. w okresie od 30 sierpnia 2018 r. do 9 listopada 2018 r. wyniosła 9.681.300 złotych netto.