Serwis relacji inwestorskich

Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 21lipca 2020 r. Edyta Stanek, akcjonariusz Spółki, na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych zgłosiła wniosek o uchwalenie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 24 lipca 2020 r. wniosku o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został przedstawiony w formie projektu uchwały, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.