Serwis relacji inwestorskich

Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

23/2023 20/06/2023

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. „Spółka”, „Emitent” przekazuje w załączeniu zawiadomienie datowane na dzień 20 czerwca 2023 r. od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zwiększeniu udziału Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny „OFE” oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. „Fundusze” powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w ML System S.A.

Pliki do pobrania