Serwis relacji inwestorskich

NWZA lista powyżej 5%

Strona główna GiełdaRaporty bieżące NWZA lista powyżej 5%

RB 12/2023 25/05/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 maja 2023 r. obecni byli następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

  1. Edyta Stanek – liczba przysługujących głosów: 3.000.000, procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 49,9%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 35,36%;
  2. Dawid Cycoń – liczba przysługujących głosów: 3.000.000, procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 49,9%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 35,36%.