Serwis relacji inwestorskich

Korekta raportu bieżącego nr 15/2018

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Korekta raportu bieżącego nr 15/2018

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. („Spółka”) dokonuje korekty raportu bieżącego nr 15/2018 z 14 sierpnia 2018 r. w następujący sposób:

1) skreśla się fragment:
Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2) dodaje się:
Zgodnie z § 79 ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r.

3) dodaje się:
Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r. W skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2018 r. zawarta zostanie kwartalna informacja finansowa zawierająca informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia. W związku z tym Spółka nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

4) dodaje się:
Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnego raportu półrocznego za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. W skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. zawarte zostanie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania, zawierające informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia. W związku z tym Spółka nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Po korekcie treść raportu 15/2018 jest następująca:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
Skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. – 3.09.2018 r.
Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 r. – 21.11.2018 r.

Zgodnie z § 79 ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r. W skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2018 r. zawarta zostanie kwartalna informacja finansowa zawierająca informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia. W związku z tym Spółka nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnego raportu półrocznego za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. W skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. zawarte zostanie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania, zawierające informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia. W związku z tym Spółka nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.