Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie umów gwarancyjnych

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie umów gwarancyjnych

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 r. Spółka podpisała:
1_ aneks do Umowy generalnej o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z 15 maja 2015 r. zwiększający wysokość limitu odnawialnego do kwoty 10 mln zł, przy czym maksymalna suma gwarancyjna pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć 2 mln zł,
2_ umowę o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych z Credendo – Excess & Surety S.A. działającą w Polsce poprzez Credendo – Excess & Surety S.A. Oddział w Polsce z limitem odnawialnym w kwocie 8 mln zł.
Spółka może wykorzystać przyznane limity jako gwarancje m.in. zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu lub należytego usunięcia wad i usterek.