Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

RB 11/2022 08/07/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informac je poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że łączna wartość dostaw zrealizowanych przez Emitenta z Grupą Kapitałową Sunpro Power („Dostawca”) w okresie od publikacji raportu nr 45/2021 z dnia 14 października 2021 roku do publikacji niniejszego raportu wyniosła (w przeliczeniu na złote) 33,5 mln zł, tj. przekroczyła wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, ustalonej na podstawie raportów okresowych. Dostawy realizowane były przez Dostawcę na podstawie składanych na bieżąco przez Emitenta zamówień i były wykonywane na warunkach handlowych, odpowiadających warunkom powszechnie stosowanym dla umów tego typu. Przedmiotem zamówień były elementy fotowoltaiczne.