Serwis relacji inwestorskich

Pierwszy dzień notowania akcji serii A, B, B1, B2 oraz C na giełdzie

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Pierwszy dzień notowania akcji serii A, B, B1, B2 oraz C na giełdzie

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 26 czerwca 2018 r. z publikacji w internetowym serwisie informacyjnym uzyskał informację o tym, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ postanowił wprowadzić akcje Spółki serii A, B, B1, B2 oraz C do obrotu na Głównym Rynku GPW w dniu 28 czerwca 2018 r. Do obrotu wprowadzone zostanie łącznie 3.650.000 akcji Spółki serii A, B, B1, B2, tj.:
1_ 2.000.000 _dwa miliony_ akcji serii A,
2_ 215.000 _dwieście piętnaście tysięcy_ akcji serii B,
3_ 135.600 _sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset_ akcji serii B1,
4_ 17.532 _siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwa_ akcje serii B2,
5_ 1.281.868 _jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem_ akcji serii C.