Serwis relacji inwestorskich

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”_ podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.
Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
Skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. – 3.09.2018 r.
Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 r. – 21.11.2018 r.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.