Serwis relacji inwestorskich

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 21 lipca 2020 r. Edyta Stanek, akcjonariusz Spółki reprezentujący więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgłosiła do punktu 5_ lit. a_ porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 lipca 2020 r. projekt uchwały.

Zgłoszony projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.