Serwis relacji inwestorskich

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym

26/2023 23/06/2023

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. „Emitent” informuje, że w dniu 22 czerwca 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Giełda”, „GPW” podjął uchwałę nr 605/2023 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii F Emitenta „Uchwała”.

W Uchwale Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 896.848 akcji Emitenta, zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł każda. Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 27 czerwca 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Emitenta, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLMLSTM00015”.