Serwis relacji inwestorskich

Szacunkowe wyniki za 2022 r.

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Szacunkowe wyniki za 2022 r.

RB 3/2023 07/03/2023

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”_ , w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i jednostek zależnych Emitenta będących aktualnie przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, szacuje, że w 2022 r. Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:
1_ skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 281,7 mln zł, wobec 188,8 mln zł w roku 2021 r.,
2_ skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 36,5 mln zł, wobec 24,3 mln zł w 2021 r.,
3_ skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży 37 mln zł, wobec 26,6 mln zł w 2021 r.,
4_ skonsolidowany zysk netto: ok. 0,2 mln zł, wobec 1,7 mln zł w 2021r.,
Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu na dzień 7 marca 2023 r. i mogą ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r. przewidywana jest na dzień 31 marca 2023 r.