Serwis relacji inwestorskich

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023r. wraz z projektami uchwał

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023r. wraz z projektami uchwał

RB 16/2023 02/06/2023

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”_, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_, art. 402[1] KSH i art. 402[2] KSH oraz § 13 ust. 2 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zaczerniu, adres: Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie, w dniu 28 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzone zgodnie z art. 402[2] KSH, wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.