Serwis relacji inwestorskich

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały

RB 7/2023 08/05/2023

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 5 maja 2023 r. Dawid Cycoń, akcjonariusz Spółki reprezentujący więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 maja 2023 r. projektu uchwały.
Treść wniosku akcjonariusza Spółki oraz projekt uchwały stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki