Serwis relacji inwestorskich

Szacunkowe wyniki za 2023 r.

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Szacunkowe wyniki za 2023 r.

7/2024 08/03/2024

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”_ , w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i jednostek zależnych Emitenta będących aktualnie przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, szacuje, że w 2023 r. Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:
1_ skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 193,2 mln zł, wobec 281,7 mln zł w roku 2022 r.,
2_ skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 25,2 mln zł, wobec 36,5 mln zł w 2022 r.,
3_ skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży 30,5 mln zł, wobec 37 mln zł w 2022 r.,
4_ skonsolidowany strata netto: ok. 4,8 mln zł, wobec zysku 0,2 mln zł w 2022 r.,
Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu na dzień 8 marca 2024 r. i mogą ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 r. przewidywana jest na dzień 27 marca 2024 r.