Serwis relacji inwestorskich

Powołanie nowego członka Zarządu

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Powołanie nowego członka Zarządu

RB 2/2021 03/02/2021

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”_ informuje, że uchwałą z dnia 3 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza postanowiła o powołaniu Pani Edyty Stanek na Członka Zarządu i powierzeniu jej stanowiska Wiceprezesa Zarządu z dniem 3 lutego 2021 r.

Pani Edyta Stanek jest absolwentką Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo Hutniczej _tytuł magistra inżyniera uzyskała w 2005 r._, uczestniczyła w kursach i szkoleniach z zakresu controllingu i zarządzania _m.in. „The Bulletproof Managers” – doskonalenie umiejętności managerskich_. Jest autorka i współautorką artykułów naukowych z dziedziny fotowoltaiki. Pani Edyta Stanek jest założycielką Emitenta, pierwotnie działającego w formie spółki jawnej. Posiada ponad ośmioletnie doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstwem, jako wspólnik Emitenta działającego do 31 maja 2012 r. w formie spółki jawnej, a od 1 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2015 r. pełniąc funkcję prezesa zarządu Emitenta działającego podówczas w formie spółki z o.o. Od 1 lipca 2015 r. do 3 lutego 2021 r. była Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Posiada doświadczenie w operacyjnym zarządzaniu projektami _jako kierownik zespołu badawczego w latach 2012-2014_, praktyczne doświadczenie w strategicznym zarządzaniu projektami z portfela badawczego, inwestycyjnego oraz jakości obsługi klienta _B2B_. Była odpowiedzialna za transformację Emitenta z firmy wykonawczej świadczącej usługi w budownictwie w firmę produkcyjną oraz za pozyskanie pierwszych zezwoleń w Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Do 30 listopada 2017 r. była kierownikiem transferu technologii w Spółce. Działalność wykonywana przez Panią Edytę Stanek poza przedsiębiorstwem Emitenta, tj. prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, według jej oświadczenia, nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Edyta Stanek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.