Serwis relacji inwestorskich

Złożenie oświadczenia przez KDPW o zawarciu umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych w depozycie

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Złożenie oświadczenia przez KDPW o zawarciu umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych w depozycie

RB 39/2021 25/08/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 24.08.2021 r. Spółka powzięła wiadomość o złożeniu przez KDPW S.A. oświadczenia o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie warrantów subskrypcyjnych imiennych serii I w liczbie 104.244 sztuk, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 r. z późn. zm. określającej zasady realizacji programu motywacyjnego na lata 2018-2020 , uprawniających do objęcia 104.244 akcji serii D w terminie do dnia 31.12.2021 r. _z czego 73.593 warrantów przeznaczonych jest dla członków kluczowego personelu Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A., a o liczbie warrantów objętych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Emitent poinformował raportem bieżącym nr 36 z dnia 28.07.2021 r._.
Warrantom subskrypcyjnym nadano kod ISIN: PLMLSTM00064. Warranty subskrypcyjne zarejestrowane zostaną w dniu 26.08.2021 r.