Serwis relacji inwestorskich

Objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

RB 36/2021 28/07/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje w załączeniu powiadomienia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii I, uprawniających do objęcia akcji Emitenta serii D, otrzymane od osób pełniących obowiązki zarządcze – Prezesa Zarządu Emitenta oraz Wiceprezes Zarządu Emitenta.
Objęcie ww. warrantów subskrypcyjnych nastąpiło w związku z programem motywacyjnym na lata 2018 – 2020, realizowanym w Spółce na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 r. _z późn. zm._.
Warranty subskrypcyjne objęte powiadomieniami zostały przydzielone:
– Prezesowi Zarządu – 5 452 szt. za 2018 r. i 11 687 szt. za 2020 r.
– Wiceprezes Zarządu – 5 452 szt. za 2018 r. i 8 060 szt. za 2020 r.
O liczbie warrantów subskrypcyjnych przysługujących osobom przekazującym powiadomienia Emitent informował m.in. w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A. za lata 2019 i 2020 oraz w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., z dnia 8 kwietnia 2021 r.