Serwis relacji inwestorskich

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

13/2024 29/04/2024

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd spółki ML System S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 26 kwietnia 2024 r. wpłynęło do Spółki od Akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE, zgłoszenie kandydatury Pani Anieli Hejnowskiej na członka Rady Nadzorczej Spółki w związku z punktem 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2024 roku, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 09/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r.
Spółka informuje, że kandydatka wyraziła zgodę na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, a także złożyła oświadczenie o spełnianiu kryteriów stawianych kandydatom na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Życiorys i oświadczenie kandydatki stanowią załączniki do niniejszego raportu.