Serwis relacji inwestorskich

Rekomendacja Zarządu dotycząca uchwały w sprawie emisji akcji

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Rekomendacja Zarządu dotycząca uchwały w sprawie emisji akcji

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, iż w związku z podpisaniem z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie projektu pn. „Active Glass – innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility” raport bieżący nr 50/2020 z dnia 29 września 2020 r., Zarząd stwierdził, że nie jest konieczne pozyskiwanie w tym momencie przez Spółkę dodatkowego finansowania w drodze emisji akcji. W związku z tym Zarząd będzie rekomendował na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 września 2020 r. głosowanie przeciw uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F.