Serwis relacji inwestorskich

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd ML System S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 r. został podpisany aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w dniu 14 września 2017 r., na podstawie którego termin spłaty kredytu został przedłużony do 30 stycznia 2018 r. Pozostałe warunki kredytu nie uległy zmianie.