Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 18 sierpnia 2020 r. Spółka zawarła z WJATECH Sp. z o.o. _”Dostawca”_, następujące umowy na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie:

1. Systemu zautomatyzowanego do magazynowania szkła wraz z systemem cięcia oraz systemu podajników z suwnicą – wartość wynagrodzenia Dostawcy to 6 859 000,00 zł netto,
2. Urządzenia do nanoszenia powłoki _system wzrostu cienkich warstw_ metodą ALD – wartość wynagrodzenia Dostawcy to 5 320 000,00 zł netto,
3. Systemu do zespalania szkła – wartość wynagrodzenia Dostawcy to 8 608 000,00 zł netto,
4. Systemu do klejenia strukturalnego elementów mocujących szyby aluminiowe – wartość wynagrodzenia Dostawcy to 212 000,00 zł netto.

Umowy zostały zawarte w ramach realizacji przez Spółkę projektu pn.: „2D-Selective glass – wdrożenie do produkcji nanopowłokowej szyby zespolonej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.
Łączna wartość umów zawartych z WJATECH Sp. z o.o., w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 20 999 000,00 zł.