Serwis relacji inwestorskich

Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni

RB 10/2023 24/05/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu „Spółka”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania na dzień 26 maja 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F, w załączeniu przekazuje opinię Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F wymaganą na podstawie art. 433 par. 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych. Opinia zawiera również uzasadnienie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F stosowanie do wymagań przyjętej do stosowania zasady nr 4.6 Dobrych Praktyk DPSN 2021.

Pliki do pobrania

Pisemna opinia Zarządu

  (144,22 KB)