Serwis relacji inwestorskich

Szacunkowe wyniki za 3 kwartały 2023 r.

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Szacunkowe wyniki za 3 kwartały 2023 r.

36/2023 07/11/2023

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”_ , w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i jednostek zależnych Emitenta, szacuje, że za 3 kwartały 2023 r. Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:

1_ skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 135,1 mln zł, wobec 169 mln zł za 3 kwartały 2022 r.,
2_ skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 12,0 mln zł, wobec 21,3 mln zł za 3 kwartały 2022 r.,
3_ skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży: ok. 18,4 mln zł, wobec 25 mln zł za 3 kwartały 2022 r.,
4_ skonsolidowana strata netto: ok. 10,9 mln zł, wobec straty w kwocie 4,7 mln zł za 3 kwartały 2022 r.,
Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu na dzień 7 listopada 2023 r. i mogą ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż publikacja raportu za trzeci kwartał 2023 r. i skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał 2023 r. przewidywana jest na dzień 23 listopada 2023 r.