Serwis relacji inwestorskich

Podpisanie umowy o współpracy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Podpisanie umowy o współpracy

RB 25/2021 20/05/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 20 maja 2021 r. Spółka, przy udziale spółki zależnej Emitenta, tj. ML Genetic sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu, podpisała z Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Tomasz Łoziński sp.k. „Partner” umowę o współpracy zmierzającej do rozpoczęcia testowania urządzenia „Covid Detector” „Urządzenie” poprzez prowadzenie badań w zakresie oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności Urządzenia w zakresie testów do diagnostyki obecności nowotworu oraz stadium choroby, jak i obecności wirusa SARS-CoV-2 oraz stadium choroby, a docelowo klasyfikacji leczenia chorego.
Strony postanowiły również o podjęciu działań w kierunku rozpoczęcia badań klinicznych zmierzających do weryfikacji możliwości zastosowania Urządzenia do detekcji nowotworu oraz jego rodzaju przy użyciu spektroskopii rozproszeniowej w połączeniu z laparoskopią.
Szczegółowe zasady współpracy oraz przedsięwzięć podejmowanych na podstawie zawartej umowy, zostaną uregulowane w odrębnych porozumieniach.
O kolejnych istotnych etapach związanych z możliwą komercjalizacją urządzenia „Covid Detector”, Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów.