Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

RB 8/2022 09/06/2022

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2022 z dnia 08.06.2022 r. informuje, że w dniu 9 czerwca 2022 r. Emitent zawarł z TAURON Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie umowę na dostawę paneli fotowoltaicznych wyprodukowanych przez Spółkę na potrzeby budowy farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 37.136,32 kWp w miejscowości Mysłowice-Dziećkowice.
Łączna wartość umowy wynosi 10.608.782,24 EUR i przekracza wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na dzień 31 grudnia 2022 r.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków realizacji umów o podobnym charakterze.