Serwis relacji inwestorskich

Podpisanie listu intencyjnego

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Podpisanie listu intencyjnego

RB 24/2021 18/05/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 17 maja 2021 r. Spółka podpisała list intencyjny z ALAB Laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dotyczący nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia „Covid Detector” w laboratoryjnej diagnostyce profesjonalnej.
Strony zadeklarowały gotowość wdrożenia systemu pomiarowego do obrotu na rynku polskim, niemieckim i ukraińskim oraz podjęcia wspólnych działań dotyczących rozwoju urządzenia „Covid Detector” w celu prowadzenia diagnostyki mutacji wirusa Sars-CoV-2, rozróżniania stadium choroby, detekcji innych patogenów, w tym gruźlicy oraz innych potencjalnych kierunków zastosowania urządzenia.
List intencyjny stanowi wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy, a jej szczegółowe zasady ustalone zostaną w odrębnej umowie.
O kolejnych istotnych etapach związanych z możliwą komercjalizacją urządzenia „Covid Detector”, Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów.