Serwis relacji inwestorskich

Zatwierdzenie projektu budowlanego i otrzymanie pozwolenia na budowę

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zatwierdzenie projektu budowlanego i otrzymanie pozwolenia na budowę

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 4 lutego 2019 r. otrzymał informację o decyzji Starosty Rzeszowskiego z dnia 4 lutego 2019 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę. Decyzja jest ostateczna i dotyczy budowy nowej hali, która jest jednym z celów emisyjnych w ramach projektu pn. „Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego”. Nowe hala jest kolejnym krokiem we wdrożeniu do produkcji szyb z powłoką z kropek kwantowych.