Serwis relacji inwestorskich

Rozszerzenie Strategii Grupy Kapitałowej ML System S.A. o nowe produkty ery kwantowej

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Rozszerzenie Strategii Grupy Kapitałowej ML System S.A. o nowe produkty ery kwantowej

RB 4/2023 28/04/2023

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”_, informuje o przyjęciu w dniu 28 kwietnia 2023 r. rozszerzenia Strategii Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. o nowe produkty ery kwantowej. Zgodnie z przyjętymi założeniami Spółka zakłada uruchomienie seryjnej produkcji:
1_ innowacyjnych dachówek fotowoltaicznych, łączących funkcje klasycznej dachówki ceramicznej oraz standardowego panelu PV oraz
2_ fotowoltaicznych płyt elewacyjnych.
Na rozwój produkcji ceramicznych dachówek fotowoltaicznych oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych Spółka planuje przeznaczyć w latach 2023 – 2024 ok. 120 mln zł.
Zarząd Spółki przewiduje, że wydatki inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych, z planowanych grantów oraz za pomocą kredytów bankowych i instrumentów dłużnych, w tym umów leasingowych. Jako dodatkowe źródło finansowania, Spółka zamierza pozyskać około 70 mln zł z emisji akcji.
Zarząd Spółki uznał informację o rozszerzeniu Strategii Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. za istotne zdarzenie, mające wpływ na kształtowanie oferty produktowej Spółki oraz zwiększenie dynamiki jej rozwoju.

Prezentacja nowych elementów Strategii Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.