Serwis relacji inwestorskich

Warunkowa rejestracja akcji serii C w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Warunkowa rejestracja akcji serii C w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2018 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) złożył oświadczenie Nr 391/2018, na podstawie którego KDPW zawarł ze Spółką umowę o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 1.281.868 akcji Spółki zwykłych, na okaziciela serii C – pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Rejestracja akcji serii C nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji serii C w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu wyżej wymienionych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Informację o zarejestrowaniu akcji serii C KDPW przekaże w formie komunikatu operacyjnego KDPW.

Spółka wskazuje jednocześnie, że na podstawie uchwały Nr 365/2018 Zarządu KDPW z 7 czerwca 2018 r., Zarząd KDPW postanowił przyznać Spółce status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie Emitent oraz zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 2.000.000 akcji Spółki zwykłych, na okaziciela serii A, 215.000 akcji Spółki zwykłych, na okaziciela serii B, 135.600 akcji Spółki zwykłych, na okaziciela serii B1 oraz 17.532 akcji Spółki zwykłych, na okaziciela serii B2 – pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.