Serwis relacji inwestorskich

Korekta raportu bieżącego nr 14/2022 w związku z omyłką pisarską

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Korekta raportu bieżącego nr 14/2022 w związku z omyłką pisarską

RB 14/2022 11/08/2022

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”_ w związku z koniecznością doprecyzowania treści i rozwinięcia w zakresie omyłkowego wskazania w korygowanym raporcie jako oferenta Emitenta, gdzie w istocie chodzi o spółkę zależną Emitenta, Spółka dokonuje korekty raportu nr 14/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. w następujący sposób:
Było:
Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oferty Emitenta, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „”Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej PV Pasterzowice o mocy do 8 MW _w imieniu i na rzecz Mithra V Sp. z o.o._” organizowanym przez PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie. Emitent zastrzega, że wybór złożonej przez Spółkę oferty nie przesądza o zawarciu przez zamawiającego i Emitenta umowy.
Po korekcie, treść raportu nr 14/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. przyjmuje brzmienie:
Zarząd spółki ML SYSTEM S.A.__”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oferty spółki zależnej Emitenta, tj. ML System+ Sp. z o.o., jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej PV Pasterzowice o mocy do 8 MW _w imieniu i na rzecz Mithra V Sp. z o.o.” organizowanym przez PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie. Emitent zastrzega, że wybór złożonej przez ML System+ Sp. z o.o. oferty nie przesądza o zawarciu przez zamawiającego i ww. spółkę zależną Emitenta umowy.