Serwis relacji inwestorskich

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Active Glass

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Active Glass

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, iż w dniu 29 września 2020 r. Spółka podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości „PARP” umowę nr POPW.01.03.02-18-0017/19-00 o dofinansowanie projektu pn. „Active Glass – innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility” „Projekt”.

Całkowita wartość Projektu wynosi 181 265 100,00 zł, całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 147 370 000,00 zł, a wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 88 452 000,00 złotych.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż umowa dotyczy projektu objętego Strategią Grupy Kapitałowej ML System S.A. na lata 2020 – 2024 raport bieżący nr 23/2020, opublikowany 21.07.2020 r.